Tässä kolme pääteemaa joiden edistämiseen sitoudun ja joiden vuoksi olen ehdokkaaksi lähtenyt.

Kaupunkirakentaminen

Vaikeahan se on kuvitella, mutta Vantaa on Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja. Nyt meitä vantaalaisia on 235 000 ja reilun viiden vuoden päästä arviolta jo 270 000. Pidetään huoli siitä, että kaupungin kasvu tukeutuu kestäviin ratkaisuihin, samalla niin että nykyisten asukkaiden arki pyörii myös kasvun keskellä. Tiivistämällä nykyisiä keskuksia parannamme palveluita, sekä säästämme muita asuin- ja luontoalueita. Huomioidaan rakentamisessa myös sen monimuotoisuus. Elävät keskustat tarvitsevat asumisen lisäksi myös työpaikka- ja toimitilarakentamista.

Pointit

  • YIMBY
  • Aluekeskusten ja lähiöiden kehittäminen monipuolisesti
  • Rakentamisen aikaisen arjen huomiointi

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne on koronan jälkeen uudessa tilanteessa. Liikkuminen ja työnteko muuttuu pysyvästi. Varmistetaan kuitenkin se, että joukkoliikenne palvelee myös uudessa tilanteessa meitä, jotka sitä päivittäin tarvitsemme. Siirretään matkustamista raiteille siellä missä se on järkevää ja parannetaan joukkoliikennepalveluita erityisesti niillä alueilla, joissa on paljon asukkaita. Huomioidaan lipputuotteissa, hinnoittelussa ja reiteissä kaikkien kaupunkilaisten etu uudessa tilanteessa, ei pelkästään äänekkäiden ja vaikutusvaltaisten. Pyritään päätöksissä aikaisempaa enemmän huomioimaan vaihtoehtojen todelliset vaikutukset ympäristölle ja matkustajille.

Pointit

  • Joukkoliikennettä myös koronan jälkeen
  • Ei pihapiiripoliikkaa kuntalaisten rahoilla
  • Keskitytään vahvuuksiin ja suuriin matkustajamääriin

Lähipalvelut

Sujuvien terveydenhuollon ja koulutuksen palveluiden lisäksi tarvitaan arjen positiivisia lähipalveluita kuten kauppoja, kahviloita, baareja ja puistoja. Tämä korostuu erityisesti nyt, kun korona on opettanut meidät näkemään lähemmäs. Tehdään hyvällä palvelutarjonnalla vetovoimaisesta Vantaasta myös pitovoimainen. Lisärakentamisella ja uusilla asukkailla mahdollistetaan kaupallisten palveluiden syntyminen. Kulttuuri liittyy myös olennaisena osana arjen kokemuksiin ja palveluihin. Erityisesti matalan kynnyksen kulttuurielämyksiä ja paikallista toimintaa sekä taiteilijoiden esilläolon mahdollisuuksia pitää edistää.

Pointit

  • Lisärakentamisella mahdollistettava uudet liiketilat kivijalkaan, lähelle asukkaita
  • Asukasmäärän noustessa myös palveluiden (baarit!, kahvilat) taso nousuun
  • Mahdollistetaan matalan kynnyksen kaupunkikulttuuri ja taiteilijoiden toiminta